”Börsfall påverkar inte pensioner”

Det allmänna pensionssystemet har sedan årsskiftet förlorat runt 80 miljarder på börsen. Men Ole Zettergren, ekonom på Riksförsäkringsverket, är nöjd med utvecklingen och tror inte att förlusterna kommer att påverka de framtida pensionerna.
– I huvudsak har utvecklingen varit god eftersom realinkomstutvecklingen är ganska bra i Sverige just nu och det är inkomsternas utveckling som är det västenliga för pensionssystemet. Sedan betyder tillgångarna i AP-fonderna en del och där har det varit minus. Men AP-fonderna utgör en mycket liten del av systemets totala tillgångsmassa, säger Ole Zettergren. Runt 80 miljarder kronor. Det är vad det allmänna pensionssystemet hittills i år förlorat på börsen. Vid årsskiftet hade systemet via AP-fonderna 333 miljarder placerade i aktier. Aktier som idag förlorat en fjärdel av sitt värde. Men att 80 miljarder gått upp i rök kommer inte att påverka storleken på våra framtida pensioner. Inte om man ska tro Ole Zettergren på Riksförsäkringsverket. Dels är det bara en mindre del eller motsvarande 6 procent av pengarna i pensionssystemet som är placerade i aktier, dels finns det andra faktorer som påverkat systemet i positiv riktning, bland annat har fler fått jobb och reallönerna har blivit högre. – Det är sannolikt så att de två faktorerna har helt eller delvis balanserat det tapp som har skett på buffertfondernas aktieinnehav, säger Ole Zettergren. Men även om förlusterna på börsen vägs upp av andra faktorer så kunde de delvis ha undvikits. I början av 2001 ändrades reglerna så att en större del av pensionspengarna än tidigare fick placeras i aktier. Tidigare var det bara tillåtet att placera en och en halv procent av pensionspengarna på börsen jämfört med dagens sex procent. Men Ole Zettergren tycker inte att det var fel att ändra reglerna: – På kort sikt så har det betytt en förlust men på längre sikt kan det mycket väl betyda att det blir plus i pensionssystemet.
Mattias Johansson