Kommunerna kritiska till ministerpengar

Kommunerna är missnöjda med de så kallade Wärnerssonpengarna från förra året, en satsning från regeringen för att höja personaltätheten i skolan.
I år får kommunerna dela på två miljader kronor och totalt är bidraget, som uppkallats efter förra skolministern Ingegerd Wärnersson, på 17 miljader kronor uppdelat på fem år. Kommunförbundet anser att staten satsar på kvantitet istället för kvalitet. Pengarna borde istället gå till utbildning av fler lärare och kompetensutveckling av de som idag jobbar i skolan utan lärarexamen.