Skattetvist om uthyrning

Moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet vill skapa fler bostäder genom att ta bort skatten på andrahandsuthyrning, det framkom på söndagen på SVT´s valdebatt för ungdomar.
Centerledaren Maud Olofsson tycker dock att förslaget inte är bra. Hon anser att många redan tjänar ockerhyror på andrhandsuthyrning, istället ska bostadsbyggandet stimuleras. Socialdemokraterna är emot att ta bort skatten på andrahandsuthyrning.