Tågtrafiken från Uppsala i gång igen

Tågtrafiken till och från Uppsala har nu kommit igång sedan en elkabel grävts av och orsakat totalstopp i tågtrafiken under ca 40 minuter i morse. Det har under förmiddagen varit förseningar i tågtrafiken, men SJ räknar med att trafiken ska gå enligt tidtabell från lunchtid. På vissa sträckor norr om Uppsala kan ersättningsbussar sättas in.  (SR Uppland)