Namnförslag till s-ledare kan hemlighållas

Den socialdemokratiska valberedningen har lovat en öppen process när det gäller att hitta en ny partiledare, alla medlemmar kan nu föreslå namn. Men trots att processen ska vara öppen är det inte alls säkert att alla namnförslag kommer offentliggöras.

– Det är svårt att se hur vi ska hantera det totala inkommande materialet, eftersom det är ett mycket stort material. Det viktiga är att vi vill ha in de här förslagen som vägledning till valberedningen, och det lovar jag verkligen att de ska bli, säger ordförande i valberedningen är Lena Hjelm-Wallén.

Vanliga socialdemokrater i Jokkmokk, Fagersta eller Skillingaryd kan nu lämna förslag till valberedningen om vem som ska efterträda Göran Persson.

Mer makt på ytan
Det ger i varje fall på ytan mer makt till medlemmarna. Men om alla ska kunna se vad medlemmarna verkligen tycker är alltså osäkert.

SSU:s förbundssekreterare Mattias Vepsä vill att materialet ska vara offentligt. Hålls förslagen hemliga kan det gynna de starka partidistrikten på medlemmarnas bekostnad, säger han.

– Min rädsla är att man då lyssnar på röststarka grupper istället för på den breda majoritet som jag tror finns för en kvinnlig kandidat, säger han.

Då skulle öppenhet förhindra det?

– Ja, kanske det.

Valberedningen ska diskutera om, och i sådana fall när, alla förslag ska offentliggöras.

Osäker hur materialet kan användas
Klart är att Lena Hjelm-Wallén är fundersam över hur materialet skulle användas om det blev offentligt.

– Det här att göra statistik av den här typen av material kommer att bli svårt. En del talar om en person och andra talar om flera personer, det är enskilda individer som skickar in och det är arbetarkommuner som skickar in. Hur man ska hantera det i någons slags sammanställning är inte enkelt, säger Lena Hjelm-Wallén.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se