Rökförbud införs på fängelser

Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén har beslutat att det senast 1 januari 2008 ska det vara förbjudet att röka i fängelser, anstalter och häkten.

Både personal och interner kommer att erbjudas program för att sluta röka.

Anledningen är att de anställda inom kriminalvården inte ska behöva utsättas för rök.

För dem som inte kan eller vill sluta röka kommer det eventuellt att ordnas särskilda rökrum.