Tyskland godkänner två nya EU-medlemmar

Tyskland har som sista EU-land godkänt anslutningsfördragen som unionen har slutit med Rumänien och Bulgarien. Den tyska förbundsdagens ja betyder att de två länderna kan bli medlemmar vid det kommande årsskiftet.