Arla säger upp 160 personer

Mejeriföretaget Arla Foods minskar antalet anställda med 160 personer i Sverige och Danmark. De flesta jobben försvinner i Sverige.

Det handlar i första hand om administrativa tjänster, men även andra funktioner berörs, enligt företagsledningen.

Arla Foods har totalt 20 000 anställda, varav 7 000 i Sverige.

Arla Foods ägs av drygt 10 500 mjölkbönder i Danmark och Sverige och har omkring 8 000 anställda i Danmark, 7 000 i Sverige och sammanlagt drygt 20 000 världen över.