Avskedas för vägran att ta av sig slöja

I Storbritannien har en lärarassistent som vägrade att ta av sig en heltäckande slöja avskedats. Skolledningen ansåg att slöjan försvårade inlärningen för barnen. Kvinnan hävdade att ingen klagat och drev därför fallet till en arbetsdomstol. Men hon förlorade och avskedades.