Scanias styrelse säger nej till MAN igen

Styrelsen för lastbilstillverkaren Scania rekommenderar på nytt aktieägarna att inte anta budet från den tyska lastbilstillverkaren MAN. Enligt styrelsen är budet för lågt.

Budet från MAN, vars värde för svenska Scaniaägare har försämrats i takt med att den svenska kronan blir allt starkare, har tidigare bestämt avvisats av såväl Scania som Wallenbergsfärens maktbolag Investor, som är Scanias näst största ägare efter Volkswagen.

Volkswagen har sagt ja till budet på villkor att MAN lyckas övertyga Wallenbergsfären om att gå med på affären.