De nya passen har säkerhetsbrister

De nya europeiska passen som skulle öka säkerheten och försvåra förfalskningar har allvarliga brister i säkerheten vad gäller den personliga integriteten. (SR Värmland)