Domstol avgör skadestånd till kränkt elev

För första gången ska en domstol pröva hur mycket pengar en elev ska få i skadestånd för att ha blivit kränkt av en lärare i skolan. En pojke som dammsögs i ansiktet av en vikarierande slöjdlärare kräver 25 000 i ersättning, men Uppsala kommun vill betala högst 5 000 kronor.

– Har vi brustit i vårt förebyggande arbete i sådana här frågor tycker jag att det är rimligt att det utbetalas skadestånd. Men i det här fallet är det ju en händelse som var omöjlig att förhindra eller förutse och då menar jag att man måste ställa skadeståndsnivån i relation till den faktiska händelsen, säger Per Pettersson, grundskolechef i Uppsala kommun.

I våras lekte den 13-åriga eleven med spåndammsugaren i slöjdsalen i Stenhagenskolan i Uppsala. Läraren blev arg och kunde inte besinna sig och tryckte ned elevens ansikte mot ett bord och sög honom i munnen och ansiktet med spånsugen.

Kände sig rädd och kränkt
Eleven tappade andan och sprang till skolsköterskan, kränkt och rädd. Läraren ångrade sig direkt är nu inte kvar på skolan.

Enligt Uppsala kommun är en sådan här händelse omöjlig att förhindra. Ett rimligt skadestånd, jämfört med vad brottsoffermyndigheten brukar betala för liknande fall, är 5 000 kronor, enligt kommunen.

Men barn- och elevombudet Lars Arrhenius säger att kommuner genom lärarnas kompetens och utbildning kan förebygga att lärare kränker elever.

Begär 25 000 kronor
Han har stämt kommunen och begär 25 000 kronor. Det blir nu första gången en domstol får avgöra ett skadestånd till en elev sedan den nya lagen mot kränkningar trätt i kraft.

Beloppet måste vara högt om lagen ska få någon effekt, säger Lars Arrhenius.

– Detta är en ny lag och den innebär att barn och elever ska ha ett konkret skydd och då måste de här beloppen betyda någonting, nivån på dem måste vara sådan att den får någon verkan om man inte följer den här lagen.

Ska skolelever få högre ersättning än brottsoffer?

– I det här speciella fallet rör det sig om ett barn som har blivit utsatt av en lärare och en lärare är en sådan person som man ska känna förtroende för. Kränkningen har dessutom skett inför andra elever och det tycker jag gör att det belopp som jag har begärt är ett rimligt belopp, säger Lars Arrhenius.

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se

I samarbete med SR Uppland