Utredning föreslår delning av Vattenfall

Dela upp statliga Vattenfall och skapa ett nytt statligt kraftproduktionsbolag. På så vis skulle konkurrensen på den nordiska elmarknaden kunna förbättras, enligt en förstudie av förutsättningarna på den nordiska elmarknaden som på fredagen överlämnades till regeringen.

Konkurrensen på den nordiska elmarknaden fungerar dåligt, det är en uppfattning som delas av både stora delar av den svenska industrin och Konkurrensverket.

En bidragande orsak som ofta pekas ut är att antalet kraftproducenter är alldeles för få, och att de stora bolagen Eon, Fortum och Vattenfall som ska konkurrera på marknaden, också samäger stora delar av elproduktionen i de svenska kärnkraftverken.

Vill öka antalet aktörer
I utredningen som överlämnades till miljö- och samhållsbyggnadsdepartementet på fredagen föreslås därför att staten skulle se till att statliga Vattenfall knoppar av en betydande del av sin vattenkraftproduktion, och också kanske en del av kärnkraftproduktionen, och att det här kunde placeras i ett nytt statligt elproduktionsbolag. Därigenom skulle antalet aktörer på marknaden öka och med det också konkurrensen.

Ett alternativ enligt utredaren vore också att sälja ut delar av vattenkraften, eller kärnkraften till den svenska industrin eller andra oberoende aktörer som i dag inte finns på elmarknaden.

”Samägande missgynnar konkurrens”
Samägandet av kärnkraftverken Ringhals, Forsmark och Oskarshamn är inte heller bra för konkurrensen menar utredaren, istället borde bolagen bara tillåtas ha ägarintressen i varsitt kärnkraftverk.

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet ska nu titta närmare på förslagen och det kommer också att anordnas en offentlig utfrågning kring förslagen senare i december.

Magnus Thorén
magnus.thoren@sr.se