Haveriövningar hinner inte utvärderas

De stora haveriövningarna vid Sveriges kärnkraftverk är för omfattande och kommer för ofta. Räddningsverket hinner helt enkelt inte utvärdera dem och vidta åtgärder förrän det är dags att ägna alla krafter åt att genomföra nästa övning.

Det säger utredaren Mats Ardbreck på Räddningsverket som bland annat är ansvarig för utvärderingen av höstens stora övning på Ringhalsverket.

– När man är klar med en övning så börjar man planeringen av nästa stora övning. Det är därmed liten tid för att jobba med konkreta åtgärder. Att se vad vi har lärt oss av övningen och omsätta det. Ett exempel på det är att vi har ett antal utvärderingar som pekar på samma sak övning efter övning, säger Mats Ardbreck.

Övning vartannat år
De stora kärnkraftsövningarna äger numera rum vartannat åt. Men det är, anser Mats Ardbreck, för ofta om man skall hinna dra lärdom av dem och hinna åtgärda brister innan det är dags att dra igång en ny mastodontövning igen.

Men det är ju ändå mycket viktigt att räddningstjänsten övas, inte minst kring kärnkraftverken. Då vill Mats Ardbreck istället för de stora resurskrävande satsningarna ha mindre och effektivare övningar.

– Vi ska öka antalet övningar, men de ska vara effektivare, kortare och snabbare och komma till ett bra resultat, säger han.

Bättre resurser förr
De stora allomfattande resurskrävande haveriövningarna är ett arv från tiden innan myndigheterna började bantas, då det fanns relativt gott om folk som hade tid att ägna sig åt både planering och utvärdering. Men så är det inte i dag.

– Vi har tidigare haft gott om tid på oss och bra resurser. Vad som inträffar nu är att alla myndigheter och även regeringen visar en vilja att öva mer. Den uppfattningen delar jag, men då måste man också se över effektiviteten och därmed också längden på planeringsfasen och genomförandefasen, säger Mats Ardbreck.  

Christer Fridén
christer.friden@sr.se