Vänsterpartister riskerar uteslutning

Två vänsterpartister i Sörmland riskerar nu att uteslutas ur partiet sedan de valt att samarbeta med de borgerliga i stället för med socialdemokraterna. Frågan om uteslutning skall inom kort tas upp i vänsterpartiets verkställande utskott.

De två landstingspolitikernas sidbyte ledde till att socialdemokraterna och vänsterpartiet förlorade makten i Sörmland, och Lennart Clarstedt, gruppledare för vänsterpartiets landstingsgrupp i Sörmland kräver att partikamraterna ska uteslutas.

– De fattar ett beslut på eget bevåg som inte alls överstämmer med de valresultat vi haft i länet. Det tycker jag är ett allvarligt demokratiskt brott, säger Lennart Clarstedt.

Vänsterblocket hade majoritet
Efter valet i höstas fick socialdemokraterna och vänsterpartiet majoritet i Sörmlands landsting. Partierna hade just enats om en gemensam politisk plattform, när två vänsterpartister, Marco Venegas och Ann Berglund, valde att lämna samarbetet och i stället stödja den så kallade regnbågsalliansen, en koalition mellan de fyra borgerliga partierna och miljöpartiet.

Enligt Marco Venegas, fanns det flera skäl till sidbytet, bland annat att vänsterpartiet lade sig för platt i diskussionerna om höjda arvoden till landstingspolitikerna.

– Vi hade gått ut inför valet och sagt att vi inte skulle höja arvodena, säger Marco Venegas.

”Ett väljarsvek”
Vänsterpartiets gruppledare i landstinget, Lennart Clarstedt, tycker att det är väljarsvek att gå över till den borgerliga sidan, när man i valet deklarerat ett samarbete med socialdemokraterna.

– Jag tänker på en liknelse med en syltburk. Om det är hallonsylt i burken och det är det man på något sätt representerar då tycker jag att det ska motsvara hallon i burken, är man ett blåbär ska man vara i blåbärssyltburken. Det handlar om en varudeklaration rent politiskt, det här representerar jag och mitt parti. I första hand representerar man partiet och sedan har man ett personligt val. Men vi måste ju ändå underordna oss den politiska ideologin som vi har representerat i valen, säger han.

Men, Marco Venegas håller inte med om att han sviker väljarna.

– Våra skyldigheter är att föra en vänsterpolitik, och det ska jag se till att regnbågsalliansen gör, säger han.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se