Fel uppgifter om far gav skadestånd

En man får nu ersättning av Justitiekanslern efter att skatteverkets folkbokföringsdatabas under nio år hade felaktiga uppgifter om vem som var hans far. (SR Göteborg)