Höga kostnader för myndighetsflytt

Flytten av myndigheter ut i landet som ersättning för nedläggningar av förband inom försvaret, leder till att myndigheter får ekonomiska problem. Orsaken är att det blir högre kostnader för till exempel resor och inte minst ersättningar för personal som får sluta eftersom de inte vill följa med myndigheten när den flyttas.

Ann Follin är generaldirektör på Riksutställningar som ska flytta från Stockholm till Gotland.

– Idag har jag två uppdrag. Ett uppdrag att bedriva en verksamhet enligt regleringsbrev, och ett uppdrag att genomföra en omlokalisering. Utan extra resurser är de här två uppdragen inte möjliga att förena, säger hon.

Men det var väl sagt när beslutet togs att det skulle finnas pengar till omställningen?

– Ja, inledningsvis har man sagt så. Jag förutsätter att den här frågan löses. Det är det enda jag kan kommunicera gentemot departementet. Jag har en aktiv dialog med mina handläggare, de är välinformerade om hur vår situation ser ut, säger Ann Follin.

När riksutställningar flyttas för att skapa 70 arbetstillfällen på Gotland leder detta alltså till ökade kostnader och det innebär, enligt generaldirektör Ann Follin, att pengarna inte räcker.

Sammanlagt ska över 2 300 jobb skapas i Östersund, Arvidsjaur, Karlstad, Kristinehamn och på Gotland efter att försvarsförband lagts ned.

Kritiken mot regeringen att pengarna inte räcker till växer, trots att många myndigheter genomför vissa rationaliseringar till följd av flytten.

– Jag tycker att det här är mycket otillfredsställande. Vi har redovisat vad det här innebär för myndigheten, vi har redovisat hur vi går tillväga för att faktiskt genomföra detta på ett anständigt sätt. Men vi har inte fått några nya direktiv för hur det här ska till, säger Ann Follin.

Annika Digréus
annika.digréus@sr.se

Jan Andersson
jan.andersson@sr.se