Latinamerikanska länder slopar pass

Regeringarna i tio länder i Latinmerika har undertecknat en överenskommelse om att låta sina medborgare resa inom regionen utan pass.

I fortsättningen ska det räcka med ett id-kort att visa upp vid gränsen.

Länderna som nu blir passfria är bland andra Argentina, Brasilien, Chile, Colombia och Peru.