Rebellstrider i Tchad

Från Tchad kommer uppgifter om att rebeller kan ha intagit staden Abéché. Abéché anses vara en viktig ort i östra Tchad och ligger nära gränsen till den sudanesiska kriszonen Darfur.

Militärledningen i Tchad bekräftar att armén dragit sig tillbaka. Enligt militären har det skett av omsorg om civilbefolkningen, men man ska fortfarande hålla staden omringad.

Enligt FN:s flyktingkommissariat på platsen är läget förvirrat och det pågår fortfarande hårda strider.