FN: Israel använde personminor i Libanon

FN har hittat de första bevisen för att Israel använde personminor i det senaste kriget i Libanon. I olyckor de senaste dagarna har flera minröjare skadats.

Göran Månsson, chef för svenska räddningsverkets minröjare i Libanon, säger att de brittiska och bosniska minröjare som skadades i fredags letade efter klusterbomber.

– I samband med detta kom det rapporterar om att det var getter som hade gått på klusterbomber. När teamet kommer dit visar det sig att det är minor och de går på minorna. En britt, en bosnier och en libanes skadades. Det här är en nylagd minering som är lagd 2006, säger Göran Månsson.

Vad är det som gör att ni kan göra den bedömningen?

– Man tittar på vilket skick minan är i och man tittar på minkartor som visar att det inte ska finnas minor i det området.

De första bevisen
De minor det handlar om är israeliska personminor av typ nummer 4. Och enligt FN-talskvinnan Dalya Farran innebär det här att FN nu har hittat de första bevisen för att Israel använde personminor under det senaste kriget i Libanon.

För ungefär tio år sedan slöt 151 stater ett avtal om att inte använda eller lagra landminor. Ett 40-tal länder har inte skrivit på, bland annat Israel, USA och Ryssland.

Vet inte exakt var de hittades
Göran Månsson, som är chef för de svenska minröjarna i Libanon som arbetar under FN:s uppdrag, säger att han inte vet exakt var minorna har hittats. Men han säger att eftersom det gick getter på platsen tyder det på att minorna har legat i närheten av en by.

Totalt har fyra minröjare skadats de senaste två dagarna, ingen av dem är svensk. Enligt uppgift till Göran Månsson har två av minröjarna fått sina fötter bortsprängda, den tredje personen ska enligt uppgift ha fått lindrigare skador.

Bo-Göran Bodin
bo.goran.bodin@sr.se