Rörliga intensivvårdsteam räddar liv

Genom att införa ett nytt system med mobila intensivvårdsteam har man på Karolinska universitetssjukhuset i Solna räddat 46 liv på ett och ett halvt år. Det visar en studie som personalen vid intensivvårdsavdelningen gjort.

– Om vi tittar på våra siffror kan vi lågt räknat säga att vi har räddat 46 patienters liv på de här månaderna, säger överläkare Claes-Roland Martling.

Vilka patienter är det som har nytta av det här?

– Vi tillkallas till alla typer av avdelningar, så det är alla patienter. Men oftast handlar det om låga blodtryck eller halvakut eller akut insättande andningssvårigheter, och det är precis sådana saker som vi har specialkunskaper i.

Nyckeln i det nya systemet heter samarbete mellan personalen på avdelningen och det mobila teamet, det säger överläkare Andreas Hvarfner vid Lunds universitetssjukhus som också infört metoden.

– Det bästa förbättringsområdet inom intensivvården ligger inte i att vi skaffar så mycket märkvärdiga och dyrare utrustning. Det handlar om att intensivvården får kännedom om patienten i rätt tid så att vi innan skadan är allt för stor kan vända förloppet, säger Andreas Hvarfner.

Varför har ni inte gjort det tidigare?

– Jag har inget bra svar på det. Men den som lär sig att känna igen vissa enkla tecken, andningsfrekvens, blodtryck, pulskontroll och medvetandegrad ser hur svårt sjuk patienten är. Vi lär ut hur man observerar detta och hur man väger samman detta i ett sorts poängsystem, för att få en bättre uppfattning om hur svårt sjuk patienten är.

– När de här kriterierna är uppfyllda kontaktas intensivvården och vi kommer dit och bedömer patienten tillsammans med personalen. Att det inte har skett tidigare är för mig gåtfullt, men det är i mina ögon alldeles nödvändigt, säger Andreas Hvarfner.

Om en patient får ett hjärtstopp inne på sjukhuset är prognosen ganska dyster. Bara några få procent överlever.

Men det föregås ofta av symptom flera timmar eller ibland ett dygn före, då kan personalen ringa det mobila teamet som ger rätt behandling och de flesta kan då ligga kvar på avdelningen, istället för att vårdas på intensiven.

Det kan ibland vara det bästa för patienten säger Andreas Hvarfner.

– Det är inte alltid så att man ska ta alla patienter till intensivvården som är svårt sjuka. Många patienter ska få dö i lugn och ro utan att man vidtar allt för dramatiska åtgärder, och det är också en viktig del av det här projektet.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se