Gasnätet i Stockholm kan vara farligt

Bolaget Fortums gasledningar i Stockholm är gamla och en tiondel av all gas läcker ut. Nu menar brandförsvaret att gasläckorna utgör en fara och att gashanteringen borde klassas som farlig verksamhet. (Radio Stockholm)