Svenska sjömän på danska färjor slipper skatt

Mellan 150 och 200 svenska sjömän som är anställda på danska färjor ska slippa betala skatt i Sverige, säger finansminister Anders Borg. Sjömännen har kommit i kläm mellan danska och svenska regler för sjöfarten.

I Danmark har sjömän en lön som är skattebefriad, men i enlighet med de svenska reglerna har Skatteverket krävt  sjömännen på skatt, efter att en överenskommelse slutade gälla för fem år sedan.

Anders Borg säger till TT att regeringen ska lägga fram ett förslag om skattefrihet för de svenska sjömännen som ska gälla retroaktivt.