"Oacceptabelt med våld mot elever"

Skolminister Jan Björklund tycker att alla elever som upplevt att de blivit fysiskt kränkta av sin lärare ska anmäla det till polisen. Att det förekommer att elever blir utsatta för våld från lärare säger han är oacceptabelt.

– Vi talar ofta om elever som går över ordningsgränser i skolan, men det är klart att vi har ännu högre förväntningar på att lärare håller sig till de regler som finns, säger Jan Björklund.

P1-programmet Kaliber har berättat att skolorna inte har några gemensamma rutiner för hur lärares våld mot elever ska rapporteras.

Anmälningar hamnar på olika ställen; hos Skolverket, Arbetsmiljöverket, ibland bara på rektorns skrivbord och några fall hos det nyinrättade barn- och elevombudet.

Kalibers granskning visar också att det finns flera fall där eleverna inte blivit trodda. Men Jan Björklund menar att om en elev kränkts fysiskt av en lärare så ska den omedelbart vända sig till polisen.

– Utsätts man får våld eller en behandling som är i strid med lagstiftningen ska man polisanmäla det och då går det till domstol. Sen avgör domstolen när ord står mot ord, säger Jan Björklund.

– Det kan hända att en del tycker att jag låter tuff, men jag har den inställningen att om en händelse hade varit olaglig om den skedde utanför skolan, då ska vi ju inte ha andra regler inne i skolan. Om en elev slår sin lärare eller tvärtom så ska det vara lika brottsligt där och gå till rättväsendet.

Hanna Nyberg
hanna.nyberg@sr.se

Elisabeth Renström
elisabeth.renstrom@sr.se