Miljötvist när Volvo bygger vindkraftverk

Volvo planerar att bygga världens första bilfabrik som inte släpper ut någon koldioxid. Men då kolliderar två miljöintressen. Elen till fabriken skall nämligen produceras av vindkraftverk som är tänkta att ligga i ett unikt fågelområde.

Rune Blomgren är en av dem som protesterar mot att Volvos vindkraft skall tillåtas hota andra miljöintressen.

– Jag och hela vår förening är vindkraftsvänliga. Men i detta fall vill man lägga den helt nära ett Natura 2000-område som är utsett som fågelskyddsområde enligt fågeldirektivet i EU, säger han.

Vill skydda området
Rune Blomgren är ordförande i Torslandavikens naturreservat, en förening som arbetar för att det här området vid Göta älvs utlopp i Göteborg skall bli ett riktigt naturreservat med allt vad det innebär för att skydda området.

Men samtidigt jobbar elbolaget Göteborg energi på ett projekt som innebär att flera över 100 meter höga vindkraftverk byggs i området.

Vindkraftverken är en del i det pågående Volvoprojektet att bygga världens första koldioxidfria bilfabrik på Hisingen i Göteborg.

Lastbilarna som byggs där blir inte utsläppsfria, men fabriken skall i alla fall inte ge ifrån sig någon koldioxid, är det tänkt.

Elen ska produceras koldioxidfritt
Den el fabriken behöver skall också produceras koldioxidfritt. Där kommer vindkraften in. Men naturvännerna är inte glada och hoppas att vindkraftprojektet stoppas.

– Och att ha ett sådant här stort naturskyddsområde eller fågelskyddsområde inom Göteborgs stads gränser, är en tillgång som få städer är förunnade, säger Rune Blomgren.

Vid Torslandaviken, eller Torsviken som den också kallas, finns redan några mindre vindkraftverk som fåglar har kolliderat med och dött. Men än värre är, enligt ornitologerna, att området kan dö som rastplats för flera hotade fågelarter.

”Bästa platsen”
Göteborg energi anser att det här den bästa platsen för de nya vindkraftverken, bland annat eftersom där redan står några vindsnurror.

Men verkställande direktören Anders Hedenstedt är medveten om problemen och anlitar nu ornitologisk expertis för att kartlägga hur stora problemen är.

– Vår uppfattning är att det sannolikt kommer att visa sig att det inte är så illa som de som av naturliga intressen vill skydda fåglarna tror.

Men om det nu är så finns det någon annan plats att sätta vindkraftverken på så att det här projektet kan fortsätta?

– Det här projektet bygger på att de här anläggningarna ska finnas jus ti det här området. Då blir det ju ett annat projekt i så fall och det har vi inga planer på för närvarande, säger Anders Hedenstedt.

Christer Fridén, Göteborg
christer.friden@sr.se