Sydafrika förnekar aids-kris

FN:s senaste årliga rapport listar aids som den femte största dödsorsaken i världen. I Sydafrika, där aids-krisen växer snabbast, uppfattas aids som en skamlig sjukdom. Där menar man att hittills bara en enda person dött i sjukdomen.

Man kan smittas av hiv, men man kan inte dö av aids. Inte ens av ”aids-relaterade orsaker”, hävdas det i Sydafrika. Inte förrän en chefspatolog för första gången i Sydafrika skrev in ”aids”, som dödsorsak för en avliden 30-årig kvinna. Den läkaren är nu instämd till disciplinnämnden i motsvarande Socialstyrelsen, för ”oprofessionellt och illegalt handlande”.

Det var familjen till den avlidna kvinnan som anmälde läkaren, eftersom beskedet i dödsattesten att hon led av aids, kom som en överraskning för familjen.

Skamligt i Sydafrika
Aids är fortfarande en skamlig och hemlig sjukdom, trots att omkring sex miljoner människor är hiv-positiva i Sydafrika. Men man kan inte dö av aids.

För ett par år sedan fick Statistikkontoret, en skarp tillsägelse av Sydafrikas regering, när den årliga statistiken över dödsfall konstaterade att fyra av tio dödsfall kunde hänvisas till aids. Detta fanns inga bevis för, morrade regeringen.

Aids, som dödsorsak, är inte självklart i världen, eftersom döden ofta kommer efter en lunginflammation eller av TBC, som i sin tur får fäste på grund av ett försvagat immunsystem.

USA var bland de första nationerna som införde aids som dödsorsak i mitten av 1980-talet. FN började använda aids som dödsorsak tio år senare och listar nu aids som femte främsta dödsorsaken i världen.

Kan bli en vattendelare
Men i Sydafrika, som har en haltande statistik och bara en vag uppfattning om hiv- och aids-spridningen, så kan fallet med den obstinate och ärlige läkaren bli en vattendelare. Godkänns aids som dödsorsak, så kan statistik börja föras på annat sätt, och blir aids en officiell sjukdom, så finns andra möjligheter att sprida kunskap och medvetande om epidemin bland befolkningen.

Men blir läkaren av med sin legitimation, så förblir aids den skamliga, hemliga sjukdomen, som man trots allt inte kan dö av.

Vincent Dahlbäck, Johannesburg
vincent.dahlback@sr.se