Var tredje läkare är född utomlands

Mer än var tredje läkare som anställs i landstinget är född utomlands. På fem år har de som är födda utomlands bland landstingsanställda ökat med 22 procent, visar en undersökning från Landstingsförbundet. Under hösten ska de hårda utbildnings- och språkkrav som gäller för utomeuropeiska läkare ses över.
- Jag heter Lucy Berlin, jag är distriktsläkare och har varit i Sverige ganska länge, men jag är född och uppvuxen i Brasilien. Lucy Berlin är inte ensam om att vara född utomlands och jobba i landstinget. Undersökningen från Landstingsförbundet tillsammans med Statistiska centralbyrån, SCB, visar att de utrikesfödda i landstinget ökat med 22 procent på fem år. Av de som nyanställdes i fjol var var tredje läkare och tandläkare född utomlands. Ska granska språkkrav En anledning till att andelen utlandsfödda ökar är bland annat landstingets egna ansträngningar att försöka rekrytera personal. Det säger Leif Lindberg, utredare på Landstingsförbundet. Under hösten ska också de ganska hårda utbildnings- och språkkrav som ställs på läkare som kommer från ett land utanför EU utvärderas. Leif Lindberg menar att det är viktigt att det så tidigt som möjligt kommer fram vilken utbildning och yrkeserfarenhet flyktingar och invandrare som kommer till Sverige har. - Och att man då tidigt kommer in i och får kontakt med till exempel sjukvården så att man får praktik, så att man inte tappar kunskaper. För även det här med utbildningar, både läkare och sjusköterskor, är ju färskvara. – Får man gå och vänta länge innan man kan jobba inom det yrket som man vill jobba i där man har erfarenhet, då tappar man kunskaper och vägen till arbetslivet blir lång och det är svårt att komma tillbaka, säger Leif Lindberg, utredare på Landstingsförbundet. Flest från Norden Den största gruppen utlandsfödda inom landstinget kommer urprungligen från ett annat nordiskt land. Näst flest, 31 procent, kommer från länder utanför Europa. Lucy Berlin, som kom från Brasilien 1966, berättar att det ibland fortfarande är ett hinder att vara utlandsfödd och arbeta som läkare: - Jag kan höra ibland att en patient som ska ha en doktor säger:” jag vill ju ha en svensk doktor”, men jag tror att det handlar mycket om språket, säger Lucy Berlin.
Catarina Malmsberg