Betala mer för mindre koldioxidutsläpp

Klimathotet och ökad miljömedvetenhet gör att människors vilja att betala mer för miljövänliga tjänster ökar. Speditionsföretaget DHL inför därför koldioxidneutrala transporter.

– Vi lanserar en tjänst som heter DHL Go Green, som är en koldioxid neutral tjänst, säger Maria Dalmalm, som är miljöchef på DHL.

Transportföretaget DHL har tagit fram en beräkningsmodell, som kan räkna ut exakt hur mycket växthusgaser som varje enskild försändelse vållar.

Köper nya bilar
Den koldioxidneutrala transporten går till så att man låter kunden betala ett påslag. För det köper DHL in fler bilar som drivs med förnyelsebara bränslen.

Kunden köper en utsläppsminskning i företagets transportflotta, som motsvarar mängden utsläpp som den egna försändelsen vållar.

På det sättet har kundens transport inte bidragit till en utsläppsökning. Det är det som DHL kallar koldioxidneutralt.

Kunden betalar
Det här är ett exempel på hur företag ser en möjlighet att tjäna pengar på att allt fler är beredda att betala mer för miljövänliga tjänster.

Enligt en enkät, som Naturvårdsverket gjort, är åtta av tio svenskar beredda att betala mer om man bidrar till att minska utsläppen.

Att det också blir kommersiellt lönsamt är viktigt för företagen.

– Det tror jag är en överlevnadsfaktor när vi pratar om miljön och miljöförbättrande åtgärder. Vi måste se det affärsmässigt. Annars blir det en stjärna som kommer upp och sedan falnar, säger Maria Dalmalm.

Att låta transportföretag köpa miljöbilar är ett sätt att begränsa utsläppen.

Plantera ny skog
Andra sätt är att köpa utsläppsrättigheter, eller att investera i skogsplantering, som ska kunna ta upp koldioxid motsvarande den mängd som ett företag eller en organisation släpper ut.

Lars Westermark, som är chef för enheten för klimatfrågor på Naturvårdsverket, säger att det finns en risk att företag använder de här möjligheterna som alibi för att slippa minska utsläppen i den egna verksamheten.

– Företagen gör rätt i att försöka titta på vettiga koncept för att minska sin klimatpåverkan. Det gäller att börja titta i sin egen verksamhet först. Annars får det karaktären av avlatsbrev, säger Lars Westermark, chef för enheten för klimatfrågor på Naturvårdsverket.

Stefan Winiger
stefan.winiger@sr.se