Nya evakueringar längs Elbe

Dödssiffran för de svåra översvämningarna i Tyskland steg på måndagen till 18 och fortfarande saknas ett 20-tal personer. Också under måndagen evakuerades tusentals personer längs floden Elbe.
Vattennivån har börjat sjunka i Dresden men stiger samtidigt längre ner i Elbes lopp. I Magdeburg väntas vattnet nå sin högsta nivå inom det närmaste dygnet. Hittills är fyra miljoner tyskar direkt berörda av översvämningarna och 100.000 har måst lämna sina hem. Regeringen räknar med att återuppbyggnadsarbetet kommer att kosta omkring 150 miljarder kronor och för att kunna finansiera detta har regeringen beslutat att skjuta upp de skattesänkningar som var utlovade till nästa år. Beslutet har fattats bara en månad före det tyska valet.