Allt svårare för UFF att genomföra klädinsamlingar

Rörelsen Ulandshjälp från folk till folk, UFF, får allt större problem med att samla in kläder. Ett 20-tal kommuner har sagt upp sina avtal om att låta UFF ställa upp sina insamlingscontainrar på deras mark.
Anledningen är enligt Dagens Nyheter den omstridda rörelsens tvivelaktiga ekonomi som har lett till att deras 90-konto har blivit indraget. Också markupplåtare som Konsum och Coop Forum bryter med UFF och säger upp 100 containerplatser. Bensinstationer och privatpersoner gör samma sak.