Storbritannien förbjuder mobilsamtal under körning

Den brittiska regeringen lägger under tisdagen fram ett förslag som förbjuder bilförare att använda mobiltelefoner. Förbudet är tänkt att gälla även när föraren har stoppat bilen för rödljus eller står stilla i en bilkö.
Brittiska bilförare som i fortsättningen använder mobiltelefonen riskerar böter på 30 pund, dvs omkring 450 kronor. Mobilförbudet ska inte gälla så kallade handsfree-telefoner med öronsnäcka och inte heller bilpassagerare.