Allt fler utländska läkare anställs

Mer än var tredje läkare som anställs i landstinget är född i utlandet. Det visar en undersökning från Landstingsförbundet och Statistiska centralbyrån.
På fem år har de utrikesfödda bland landstingsanställda ökat med 22 procent. Enligt Landstingsförbundet beror ökningen bland annat på landstingens egna satsningar på att försöka rekrytera personal. Den största andelen inom gruppen, 40 procent, kommer från andra nordiska länder, cirka 30 procent kommer från länder utanför Europa. Under hösten ska de hårda utbildnings- och språkkrav som gäller för utomeuropeiska läkare ses över.