Studsviktransport läckte mer än man trott

Franska transportarbetare utsattes för kraftigt förhöjda stråldoser i samband med den läckande transporten av radioaktivt iridium från Studsvik vid årsskiftet. Det innebär att den radioaktiva läckan både var allvarligare och uppstod tidigare än de inblandade först trodde. Men det blir inte några nya mätningar på de svenska transportarbetare som körde lasten från Studsvik i Sörmland.
Lars-Erik Holm, generaldirektör på Statens Strålskyddsinstitut, SSI säger att det inte fanns några tecken till förhöjda stråldoser i Sverige. SSI har därför bedömt att några fördjupade undersökningar av de som körde transporten från Studsvik inte kommer att ge någonting, enligt Lars-Erik Holm. Redan i våras upptäcktes att tre franska transportarbetare vid Charles de Gaulle-flygplasten i Paris fått stråldoser på 30 millisievert efter kontakt med det kolli som vid årsskiftet transporterades från Studsvik till USA. En fördjupad cromosomanalys gjordes och strålnivåer på 100 milisivert konstaterades. Det är i nivå med vad en kärnkraftsarbetare inom EU som mest får utsättas för på en femårsperiod. Tidigare har man trott att den radioaktiva läckan uppstod i USA. Transporten gick med ett lokalt transporföretag från Nyköping till Norrköping och därifrån till Arlanda varifrån det flögs via Paris till USA. De mätningar som gjordes i våras på de svenska transportarbetarna har analyserats av ett finskt laboratorium och inga förhöjda strålnivåer har hittats, men analyserna är inte lika omfattande som de franska, trots det väljer SSI alltså att inte göra några nya analyser. – En fördjupad analys av negativa fynd ger inte mer, säger Lars-Erik Holm. Hur ser du på de värdena som uppmätts i Frankrike, hur pass alarmerande är de? – Det är betydande förhöjningar. Det är sällan man även i kärnkraftsindustrin, där man kan få doser, ser så höga doser. Den högsta stråldosen i Sverige de senaste åren har varit 20 millisievert och det tycker vi har varit mycket.
Per Thyrén, SR Sörmland