Ännu ingen lösning på Cyperntvisten

EU:s försök att ena parterna i tvisterna kring det delade Cypern misslyckades på måndagsförmiddagen. Ordförandelandet Finland ger nu upp försöken att finna en kompromisslösning efter överläggningar i Tammerfors med både Turkiets och Cyperns utrikesministrar.

Förhandlingarna om Turkiets eventuella medlemskap i EU ter sig allt ovissare.

– Tyvärr har vi kommit till slutsatsen att i det här skedet finns inga förutsättningar för att få till stånd något avtal under Finlands ordförandeskapsperiod, var det korta besked som Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja lämnade på måndagsförmiddagen.

Nytt bakslag för ordförandelandet
Det betyder inte bara ett bakslag för ordförandelandet Finland, det andra efter misslyckandet i fredags då det handlade om att få igång samtal om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och Ryssland.

Den finländska diplomatiska skytteltrafiken ifråga om det delade Cypern har varit nödvändig för att lösa upp en av de hårdaste politiska knutarna i diskussionerna kring Turkiets eventuella EU-medlemskap.

Det finländska kompromissförslaget har gått ut på att Turkiet före den 6 december förpliktar sig att öppna en del av sina hamnar för grekiskcypriotiska fartyg.

På motsvarande vis skulle hamnen i Famagusta i den turkiska delen på norra Cypern öppnas och den forna grekcypriotiska staden Varusha i området ställas under FN-övervakning.

EU nekar medverkan av Grekland
Av detta försök att få igång handel och ekonomiska förbindelser mellan EU, Cypern och Turkiet blir alltså inget. Bland annat för att Turkiet krävt att också Grekland skall finnas med under förhandlingarna, villket EU inte gått med på.
Finland sammanställer nu en rapport över misslyckandet som ingår i underlaget när EU den 11 december tar ställning till om eller hur man samtalar vidare med Turkiet.

Bengt Lindroth, Helsingfors
bengt.lindroth@sr.se