Cellgifter kan krympa hjärnan

Cellgiftsbehandling kan krympa hjärnan, det har ett japanskt forskarlag visat i en ny studie. Det är känt att patienter som behandlas med cellgifter ibland klagar på dåligt minne och försämrad tankeförmåga. Det skulle enligt forskarna kunna bero på att hjärnan krymper.

Håkan Olsson, professor i onkologi i Lund, menar att man i de flesta fall inte ser någon sådan påverkan.

– Det märks inte på patienterna, de mår bra och har väldigt bra livskvalitet, säger han.

De japanska forskarna jämförde med hjälp av magnetkamera bröstcancerpatienter som opererats och fått cellgiftsbehandling med patienter som opererats men inte fått cellgifter. De delar i hjärnan som styr minnes- och tankeförmågan hade krympt hos de patienterna som fått cellgifter.

Normal storlek efter tre år
Tre år efter behandlingen hade däremot hjärnan återfått sin normala storlek. Hjärnan innehåller förutom nervceller också stödjevävnad och vätska och därför är det inte helt förvånande att cellgifter kan påverka hjärnans storlek, säger Håkan Olsson.

– Det är en generell behandling som kan påverka en hel del organ, åtminstone perioden under och nära tiden man har gett behandlingen. Sedan brukar vi se att de olika organen återhämtar sig och patienten får i princip en normal livskvalitet efteråt även om det kan, på vissa ställen i kroppen, uppfattas som att man har vissa sena effekter.

I dag vet man att till exempel livmodern kan krympa vid cellgiftsbehandling, men att den senare återfår sin normala storlek. De flesta bieffekter av cellgiftsbehandling är alltså övergående.

Bättre hantering av cellgifter idag
Barn har dock visat sig kunna få problem av både cellgiftsbehandling och strålbehandling senare i livet. Enligt professor Håkan Olsson är man idag både bättre och försiktigare när man ger cellgifter.

– Man skräddarsyr behandlingen och optimerar tiden, så att man inte ger den för länge eller heller inte för kort tid, då man kan missa effekten mot tumören, säger professor Håkan Olsson.

Jens Ericson, Ekot i Malmö.
jens.ericson@sr.se