Kriget drabbade Libanons bönder

Kriget i Libanon i somras innebar ett stort ekonomiskt avbräck för Libanons jordbruk och fiske. Det konstaterar FN:s livsmedelsorgan FAO.

Kriget kostade jordbruks-, fiske- och skogssektorn motsvarande 1,9 miljarder kronor, enligt FAO.

Summan gäller de skador som uppstod när grödor och boskap bombades men också förlorade arbetstillfällen och marknadsandelar.

Israels bombningar riktades också mot de områden som är Libanons fattigaste och mest beroende av jordbruk och fortfarande är stora markområden obrukbara för att odetonerade bomber ligger kvar på fälten, enligt FAO.