Skogsägare kan få förlängt stormstöd

Skogsstyrelsen vill förlänga återplanteringsstödet till skogsägare som drabbades av stormen Gudrun i januari förra året.

Planteringen av ny skog har dragit ut på tiden och en stor del av stödpotten på 450 miljoner kronor har inte använts. Därför begär Skogsstyrelsen nu att regeringen förlänger stödperioden med två år, till och med 2010.

De ansökningar från skogsägare som kommit in hittills motsvarar bara elva procent av barrskogsstödet och tio procent av lövskogsstödet.