EU-kommissionär mäter språkkunskaper

Om en dryg månad blir Rumänien och Bulgarien EU-medlemmar och på måndagen frågades Rumäniens kommissionärskandidat Leonard Orban ut. Orban ska främja flerspråkighet men fick vid utfrågningen kritik för språkdiskriminering i sitt eget hemland Rumänien.

– Vad vill ni göra mer för flerspråkigheten, frågade den ungerske parlamentarikern Hegyi efter att också ha ställt samma fråga på rumänska och ungerska.

Rumäniens stora ungersktalande minoritet anser sig diskriminerad och nu avkrävdes den rumänske kommissionärskandidaten Leonard Orban ansvar.

Ser sig som alla språks beskyddare
Orban försvarade sig med att ungerskan var accepterad i hans hemland men hade svårare att förklara att de många romerna i Rumänien inte kan använda sitt språk i det rumänska samhället fullt ut. Han betonade ändå gång på gång att han såg sig som i alla språks beskyddare.

– Vi ska skydda och bevara språken i Europa, sa Orban som själv precis uppfyller EU:s målsättning. Han talar sitt modersmål, rumänska, och ytterligare två språk, engelska och franska.

Ska mäta språkkunskaper
När EU nu ska få en kommissionär för flerspråkighet är det främst ett resultat av att kommissionärerna är fler än ämnesområdena. Som kommissionär för flerspråkighet ska Orban arbeta med att sätta upp en indikator för språkbemästring.

De olika EU-länderna ska kunna mäta och jämföra sig med varandra och nog kommer det att finnas mycket att jämföra. Från och med nästa år har EU 23 officiella språk, som alla ska kunna tolkas i några hundra olika kombinationer.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se