Svenska hushåll tror på sämre ekonomi

Hushållen har blivit mindre optimistiska både när det gäller den egna ekonomin och den svenska ekonomi i stort. Konjunkturinstitutets senaste månadsbarometer som bland annat mäter hushållens inköpsplaner, visar att köpfesten kan vara på väg att ta slut.

Industrin har fortsatt hög fart i produktionen men inga större planer om att öka antalet anställda. Den privata tjänstesektorn med bland annat handel och restaurang tänker dock fortsätta att nyanställa.