Stora skillnad i säkerhet på äldreboenden

Det är orimligt stora skillnader i hur många äldre som rapporteras skada sig inom äldreboendet. En kommun rapporterades 10 000 procent fler avvikelser än en annan gjorde. Det visar en ny studie gjord i Stockholms län.

Den nya regeringen har ju sagt att de vill att äldre själva i större utsträckning ska få välja var de vill bo. Men då måste man ju också kunna jämföra de olika boendena.

Den här studien har försökt göra det genom att jämföra de anmälningar som den medicinskt ansvarige sjuksköterskan gjort inom varje kommun eller kommundel i Stockholms län.

Trycksår och fallolyckor
Det finns tre olika kriterier. Medicinska avvikelser som till exempel kan vara fel medicindosering, antalet gånger en boende ramlat, samt hur mycket trycksår den äldre har. Undersökningen visar på orimligt stora skillnader.

I Haninge rapporterades 1 143 sådana här avvikelser per hundra vårdtagare och år, i Skarpnäck bara 11.

Monica Renstig som gjort den här rapporten på uppdrag av Svenskt näringsliv tror att Haninges rapportering ligger närmare sanningen än Skarpnäcks.

Att det ser ut som det gör innebär att det till och med är farligt att bo på ett äldreboende, menar hon.

– Det är mycket farligt och mycket riskfyllt. Man riskerar ju faktiskt att ramla sex-sju gånger om året tydligen. Alla patienter får fel dosering flera gånger om året. Trycksår uppges mellan 13 och 26 procent av de boende ha. Det här måste vi göra något åt, säger Monica Renstig.

Motkrafter mot öppen redovisning
Ett stort problem är att det inte finns ett gemensamt system för hur och vad man ska rapportera och att det finns en rädsla för att öppet redovisa misstagen inom vården, menar professor Nina Rehnqvist som är ordförande för statens beredning för medicinsk utvärdering.

– Det finns många motkrafter till att öppet redovisa vad man gör, och att arbeta målstyrt som man skulle önska att man gjorde i mycket större utsträckning, säger hon.

Rapportens slutsats är att ansvariga och politikerna måste ta ett mycket större ansvar för att öka säkerheten på dagens äldreboenden.

Det är inga skillnader mellan kommunala och privata äldreboenden, enligt rapporten.

Margita Boström
margita.bostrom@sr.se