A-kasseförändringar kan ge problem med inbetalning

Med förändringarna av a-kassan som genomförs nästa år kan medlemmarna få svårt att hinna betala avgifterna i tid. Hotell- och restauranganställdas fackförbund varnar för att medlemmar riskerar att bli uteslutna ur a-kassan.

– Januari måndans avgift till arbetslöshetsförsäkringen kommer medlemmarna inte att kunna att debiteras förrän i början av mars. Kopplat till lag om arbetslöskassor får det den konsekvensen att om man inte har betalat januaris avgift den sista mars åker man ur från försäkringen, säger Ella Niia, ordförande för Hotell- och restauranganställdas förbund.

Efter den sista januari ska den första nya fackförbundsavgiften betalas in, men i verkligheten kan det dröja till mars innan uträkningarna och kontrollerna mot andra ersättningar är gjorda.

Den som stämplar kan skicka in sitt kassakort tidigast i februari.

Kort betalningstid
Om a-kassans utbetalningsavi når medlemmen i början på mars så blir betalningstiden mycket kort.

Om betalningen inte kommer in före mars månads slut riskerar medlemmen att bli utesluten, så som lagen är skriven.

Ella Niia menar att risken att hennes medlemmar drabbas är särskilt stor eftersom många jobbar deltid, andra tvingas varva arbete med arbetslösa perioder:

– Oerhört många jobbar deltid. Vi vet att januari och februari månader är stendöda på krogen eftersom folk har konsumerat pengarna under julmånaden. Initialt kommer det att innebära att många åker ur kassan, eftersom man inte har pengar och bara har jobbat lite grann, säger hon.

För hotell- och restauranganställdas medlemmar ökar avgiften med 265 kronor i månaden till sammanlagt 361 kronor. Den nya förhöjda a-kasseavgiften ska betalas oavsett om man jobbar en timme eller 100 timmar i en månad, men avgiften kan inte betalas in på förhand.

Medveten om problemet
På Arbetslöshetskassornas samorganisation är man medveten om problemet och kommer att ta upp den till diskussion under veckan.

Ella Niia ser risken att det nya systemet uppmuntrar till svartarbete i hotell- och restaurangbranschen under lågsäsong.

– Vi jobbar allt vad vi kan för att stävja svartarbete, men nu är det uppbyggt på ett sådant sätt att det kan stimulera till det, säger hon.

Margareta Svensson
margareta.svensson@sr.se