En miljard av biståndet kan gå till annat

Regeringen sparar nära en och halv miljard kronor ur biståndsbudgeten. Pengarna kan användas fritt, exempelvis till skattesänkningar. Det är konsekvensen av ett nytt sätt att redovisa skuldavskrivningar till fattiga länder.

Skuldavskrivningar till fattiga länder står från och med nästa år med i biståndsbudgeten. Det är ett nytt sätt att bokföra som den borgerliga regeringen genomför. Genom detta får de pengar över till annat.

Det går till så det totala värdet på skuldavskrivningarna förs in i biståndsbudgeten. Det ser ut att kosta 1,5 miljard kronor. Men den verkliga kostnaden för att skriva av lånen är bara en tiondel av den summan. Därmed frigörs alltså ett stort belopp, knappt en och en halv miljard kronor.

Handläggare på finansdepartementet säger till Ekot att pengarna kan användas fritt till andra saker, till exempel skattesänkningar.

Skulder skrivs av
Regeringen tänker skriva av två gamla skulder till Kongo och till Liberia. Företagen som gjort affärer med dessa länder har redan fått ersättning av exportkreditnämnden. Nu betalar regeringen exportkreditnämnden motsvarande cirka en tiondel av skulderna. Men tar hela en och en halv miljard ur biståndsbudgeten.

Socialdemokraternas biståndstalesman Kent Härstedt anklagar regeringen för att lura den fattiga världen. Pengarna borde istället gå till biståndsorganet Sida och fattigdomsbekämpning säger han.

– De här pengarna borde lyftas in inom den ram som Sida har att bekämpa fattigdom. Dessutom är det så att vi inom ramen för FN kommit överens om att givarländer inte ska använda bistånd till skuldavskrivningar. Vi tycker att det bryter mot de överenskommelser vi har ingått, säger Kent Härstedt.

Internationell överenskommelse
Göran Lennmarker är moderat ordförande i utrikesutskottet och han framhåller att det är tillåtet att räkna in skuldavskrivningar i biståndsmedlen enligt internationella överenskommelser inom OECD.

Regeringen gör den här nya bokföringstekniska hanteringen av skuldavskrivningarna bara 2007. Det är en metod som diskuteras och folkpartiet och kristdemokraterna gick till exempel till val på att biståndet skulle vara en procent av BNI, bruttonationalinkomsten. Nu minskar biståndsbudgeten alltså med knappt en och en halv miljard kronor.

Till nästa år ska regeringen återkomma med hur skuldavskrivningarna ska hanteras i 2008 års budget, säger Göran Lennmarker.

– Regeringen har sagt att den ska återkomma i denna fråga, för att överhuvudtaget ha ett grepp om skuldavskrivningen, säger han.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se