Quebec får status som nation i Kanada

Parlamentet i Kanada röstade natten till tisdagen igenom ett förslag om att i fortsättningen beteckna den franskspråkiga provinsen Quebec som en nation inom Kanada.

Förslaget hade lagts fram av den konservative premiärministern Stephen Harper som ett försök att underminera kampen för ett självständigt Quebec.

Det antogs med röstsiffrorna 266-16.

Trots de klara röstsiffrorna är förslaget mycket omstritt i Kanada och den minister som är ansvarig för relationerna mellan Kanadas provinser har avgått i protest mot det.

Frågan om självständighet för Quebec har två gånger varit uppe till folkomröstning i provinsen. Båda gångerna har det blivit nej till självständighet med knapp majoritet.