Stenbecksfärens aktier föll

Marknaden reagerade negativt på Jan Stenbecks bortgång. Beskedet slog hårt mot stenbecksfärens bolag på börsen under tisdagen.
Sedan årsskiftet har bolagen i Stenbecksfären tappat mer än hälften av sitt värde på börsen. Frågetecken kring det krångliga korsägandet i sfären, där alla bolag äger stora delar i varandra, och det allmänna börsläget har gjort att fram till tisdagen hade bolagen minskat med 60 procent i värde, och nyheten om Jan Stenbecks bortgång på tisdagsmorgonen ledde omedelbart till fritt fall för sfärens bolag. Under tisdagen stoppades visserligen nedgången något, men bolagen har tillsammans under tisdagen tappat omkring 10 procent. Jan Stenbeck var ofta direkt inblandad i bolagens löpande verksamhet och hans frånfälle väckte oro om framtiden för bolagen. Värst drabbades maktbolagen i sfären, Kinnevik och Invik. Kinnevik stängde på minus 12,5 procent och Invik på minus 6,7 procent. Mediekoncernen MTG stängde på minus 11 och telekombolaget Tele2 på minus 9 procent. Bäst klarade tidningskoncernen Metro som bara backade 4 procent.
Patrik Holmström