Atria lägger miljardbud på Swedish Meats

En strid om ägandet i den svenska bondeägda slakterijätten Swedish Meats kan vara under uppsegling. På tisdagsmorgonen lade finländska konkurrenten Atria ett bud värt 1,3 miljarder kronor på delar av bolagets verksamhet, bland annat varumärket Scan.

Budet från Atria, som bland annat äger svenska Lithells, innebär att två bolag nu slåss om den svenska köttkoncernen som stundtals dragits med stora lönsamhetsproblem.

Har letat efter en köpare
Ledningen för Swedish Meats har under en längre period letat efter köpare eller samarbetspartners och för några veckor sedan meddelades att bolaget skulle köpas av den finska koncernen HK Ruokatalo.

Nu kommer alltså ett konkurrerande bud som ägarna, omkring 20 000 svenska köttproducenter, måste ta ställning till. Atria vill köpa loss den så kallade förädlingsdelen, det vill säga korvar, pastejer och annat som bland annat säljs under varumärket Scan och slå ihop det med Lithells. Swedish Meats får då också en aktiepost på drygt tio procent i börsnoterade Atria.

Själva slakt- och styckningsverksamheten i Sverige är man dock inte intresserade av och den ska enligt Atrias upplägg fortsätta ägas av de svenska bönderna.

”Ägarna får ett större inflytande”
– Största fördelen för bönderna och ägarna är att de får ett större inflytande med det här upplägget. Dels får de ett högre röstetal i Atria, men framför allt behåller man slakt- och styckningsverksamheten. Vi kan slå ihop våra två förädlingsföretag i Sverige, där vi har betydande synergieffekter och tar det bästa ifrån de här två bolagen, säger Christer Åberg, vd för Lithells.

– Atria växer också väldigt snabbt på exportmarknaden och har en snabbt växande rysk business. Där importerar vi en hel del kött, så det finns även möjligheter för svenska bönder att kunna exportera till andra Atriamarknader, säger han.

Stämman får ta ställning
Den 13 december ska Swedish Meats föreningsstämma ta ställning till budet från HK Ruokatalo. Styrelsen i Swedish Meats fick reda på det konkurrerande budet nu på tisdagsmorgonen och sitter enligt uppgift i telefonmöte om det nya budet under förmiddagen. Styrelsen har hittills inte kommenterat det nya budet.

I de tidigare diskussionerna har styrelsen inte varit intresserad av ett upplägg där bolaget Swedish Meats delas i flera delar, men bland medlemmarna, bönderna, menar Atria att man ser ett stöd för ett sådant upplägg.

– Vi ser nu att det finns många ägare i Swedish Meats som anser att de borde ha ett annat alternativ till det bud som just nu ligger på bordet, säger Christer Åberg.

Ni tycker er se ett visst missnöje bland en del av de svenska köttbönderna?

– Ja, vi har märkt att det finns ett flertal av ägarna, det vill säga bönderna, som faktiskt söker alternativ.

Har styrelsen tidigare avvisat ett sådant här upplägg?

– Vi blev aldrig ombedda att konkretisera ett sådant här upplägg tidigare, säger Christer Åberg, vd för Lithells som ägs av Atria.

Magnus Thorén
magnus.thoren@sr.se