Mobiltelefoner ger cancer

En ny svensk studie visar att mobiltelefonerandet ökar risken för cancer i hjärnan. Studien har gjorts vid Arbetslivsinstitutet och Universitetsjukhuset i Örebro.
Den ökade risken är statistiskt säkerställd när det gäller det tio år gamla NMT-systemet, men resultaten är inte lika säkra när det gäller GSM- och användare av trådlösa telefoner. Studien omfattar 1 617 personer. Den ökade risken gäller framför allt cancer i hörselnerven.