Sänkta krav till civilingenjörsutbildningar

Att vara duktig i matematik är snart inte längre ett krav för att komma in på en civilingenjörsutbildning. Från och med nästa höst sänker nämligen Högskoleverket behörighetskraven i matematik i ett försök att fylla de många tomma utbildningsplatserna på landets tekniska högskolor.
Men att sänka kraven på en ingenjörsutbildning är ingen bra idé, anser Bártek Spizewski som studerar elektroteknik vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm. Matematik är ju ett av de viktigaste ämnena, enligt honom. – I början var det mycket matte, säger han. – Det låter ju inte så bra (förslaget), det är ju flera som inte kommer att klara av det, så de hoppar ju av. Idag krävs gymnasiekursen matematik E för att komma in på en civilingenjörsutbildning, men eftersom den sedan hösten 2000 inte längre obligatorisk på gymnasiets naturvetenskapliga program är det alltför få som har behörighet för att komma in på tekniska högskolor. Därför tänker nu Högskoleverket sänka kravet till den lägre kursen matematik D, trots att många högskolor redan anser att eleverna vid civilingenjörsprogrammen har för dåliga matematikkunskaper. – Högskolorna blir tvungna att anpassa sin undervisning till de elever man får från gymnasieskolan, säger Alexandra Sjöstrand, utredare på Högskoleverket.
Anders Kilander och Anna Lithander