JK: Ingen förundersökning om Quick

Justitiekanslern JK kommer inte att inleda någon ny förundersökning om seriemördaren Thomas Quick eller vidta några andra åtgärder mot de åklagare och domstolar som utrett de mord han dömts för.

De anhöriga till två av mordoffren lämnade förra veckan en utredning till JK där de pekade på flera oegentligheter i mordutredningarna. Bland annat att åklagare och förhörsledare manipulerat bevismaterial.

Justitiekanslern har nu granskat utredningen, men har beslutat att inte gå vidare. Det finns inte stöd för någon annan slutsats än att polis och åklagare gjort ett skickligt arbete. De domar som meddelats är i allt väsentligt välskrivna och gedigna, skriver JK i sitt beslut.