Högskoleverket: Bristfällig examinering på lärarutbildningen

Lärarutbildningen får ännu en gång hård kritik. Högskoleverket har gjort en specialstudie och den visar bland annat att det är tveksamt om var fjärde nyutbildad lärare skulle ha blivit godkänd.

– Det är inte bra att det här utfallet visar sig i den här studien, säger Sigbrit Franke, universitetskansler.

Betyder det här att många av de nya lärarna är dåliga?

– Inte dåliga, det är väldigt svårt att göra den typen av jämförelser bakåt i tiden. Det var helt andra förutsättningar som gällde då, en helt annan tid och ett helt annat sammanhang. Men jag tycker att det finns anledning att fundera över resultaten om man inte kan ändra utbildningarna så att de får en chans att bli ännu bättre lärare, säger hon.

För ett och ett halvt år sedan kom Högskoleverket med en mycket kritisk utvärdering av lärarutbildningarna runt om i landet. Bristerna var omfattande.

Nu visar tre specialstudier att många av studenternas C-uppsatser håller tveksam kvalitet och att flera har godkänts trots att de inte håller måttet. Examineringarna är bristfälliga och forskningsanknytningen svag. Till exempel mäts inte lärarstudenternas faktakunskaper eller deras förmåga till kritiskt tänkande och analys.

Orsakerna anges vara flera, brist på tid och pengar hos lärosätena, lärarutbildningarnas kultur och också systemet att staten betalar för varje godkänd ny lärare, något som borde ändras, tycker Sigbrit Franke. Hon vill också att lärosätena skärper sig.

– Det allra viktigaste är att vara tydlig när det gäller att ställa krav och vara medveten om att kvalitet är det som håller i längden. Att försöka se till att både stödja utbildningen och lärarkraften som sådan och att man på olika sätt bidrar till att höja kvaliteten, säger Sigbrit Franke, universitetskansler.

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se