Vindkraftverk till havs stör radarsignaler

Vindkraftverk som står ute till havs stör försvarets radarövervakning längs de svenska kusterna. Nu ska försvaret utreda hur mycket vindkraftverken skymmer radarsignalerna, vilket är en avgörande fråga för utbyggnaden av den svenska vindkraften.

– En bra liknelse är väl att man lyser med en ficklampa på ett hinder, då får man ju skugga bakom hindret. Och det är likadant med radarsignalen, den ser ju inte igenom ett vindkraftverk.

– Så vad vi ska försöka ta reda på är hur stor den här skuggan är bakom vindkraftverken som finns ute till havs. Man kan ju lätt dra slutsatsen att ser man inte ett flygplan som kommer in så är det inte riktigt bra, berättar Kjell-Åke Eriksson är projektledare på Försvarets materielverk.

Stör ut radarsignaler
Det är de kommande årens omfattande utbyggnad av vindkraften som skapar problem för försvarets radarspaning. Hundratals vindkraftverk ska byggas för att nå det energimål som riksdagen beslutat om, runt 60 procent av de måste anläggas ute till havs enligt Energimyndighetens beräkning.

Kraftverkens roterande vingar skapar mer problem för radarsignalerna ute på öppet hav än på land.

Teoretiska beräkningar visar att radarskuggan också kan sträcka sig upp till en kilometer upp i luften bakom en vindkraftspark till havs, vilket gör det svårare för försvaret att upptäcka fientliga flygplan och fartyg, men också misstänkta smugglare och fartyg i sjönöd.

Ingen vet exakt hur vindkraftverken stör radarsignalerna i praktiken och därför säger försvaret i dag nej till ansökningar om att få anlägga vindkraftsparker till havs.

– Den tekniska prövningen idag innebär att vi säger nej till väldigt mycket havsbaserad vindkraft som projektörerna vill bygga. Med de här proven tycker vi oss kunna lätta upp det här väldigt mycket, det ska bli möjlighet att lätta upp det här mycket mer än som är möjligt just idag, säger Kjell-Åke Eriksson

Tester ska göras
Försvarets materielverk har nu fått 4,8 miljoner kronor i bidrag för att göra praktiska radartester kring vindkraftverk. Testerna kommer att göras med olika typer av fartyg och flygplan kring vindkraftsparken i Kalmarsund.

Provresultaten kommer att bli avgörande för var elbolagen får anlägga nya vindkraftverk och enligt FMV:s projektledaren Kjell-Åke Eriksson måste arbetet med testerna börja omedelbart.

– Ja, det är bråttom och vindkraftsintressenterna har ju också bråttom att bygga sina vindkraftverk, så vi försöker samarbeta med dem i den här frågan.

Daniel Sundbaum
daniel.sundbaum@sr.se